Tvárná litina

Ve světě strojírenství hrají materiály zásadní roli při určování úspěšnosti a trvanlivosti konstrukcí a součástí. Jedním z materiálů, který obstál ve zkoušce času a získal si obrovskou popularitu, je tvárná litina. Díky své jedinečné kombinaci pevnosti, tažnosti a všestrannosti se stala oblíbenou volbou pro širokou škálu aplikací v různých průmyslových odvětvích.

ČSN DIN EN 1561 DIN EN 1691 Rm min (MPa) HB max (Tvrdost dle Brinella)
42 2305 EN-GJS-500-7 GGG 50 500 230
Jak se vyrábí tvárná litina?

Výroba tvárné litiny začíná tavením železa spolu s malým množstvím dalších prvků, jako je uhlík, křemík a hořčík, v peci. Odpichová teplota taveniny leží mezi 1480 °C a 1540 °C. Roztavený kov se poté upraví hořčíkem, který během tuhnutí podporuje tvorbu grafitových uzlíků. Výsledkem je materiál, který vykazuje vynikající pevnost, odolnost a obrobitelnost.

Tvárná litina a její využití v praxi

Využití tvárné litiny zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví. V automobilovém průmyslu se používá v blocích motorů, součástech převodovek a systémech řízení. Ve stavebnictví se tvárná litina používá pro potrubí, ventily, armatury a poklopy šachet díky své odolnosti proti korozi a dlouhé životnosti. Díky své výjimečné pevnosti a odolnosti proti únavě se používá také při výrobě strojů, zemědělských zařízení, a dokonce i při výrobě součástí větrných turbín.

Tvárná litina a její výhody

Kujná litina, známá také jako tvárná litina, je typem slitiny železa a uhlíku, která ve srovnání s tradiční šedou litinou nabízí vynikající mechanické vlastnosti. Vyznačuje se vysokou pevností, vynikající tažností a odolností proti nárazu, díky čemuž je vhodná do náročných technických prostředí. Klíč k výjimečným vlastnostem tvárné litiny spočívá v její mikrostruktuře, která se skládá z grafitových uzlíků uložených v matrici z feritu a perlitu.

Pevnost v tahu

Jednou z nejvýznamnějších výhod tvárné litiny je její vysoká pevnost v tahu. Její mez kluzu je několikanásobně vyšší než u standardní šedé litiny, což jí umožňuje odolávat velkým zatížením a tlakům, aniž by došlo k její trvalé deformaci. Díky této pevnosti je tvárná litina ideálním materiálem pro součásti vystavené dynamickým silám, jako jsou ozubená kola, klikové hřídele a součásti těžkých strojů.

Tažnost

Tvárná litina navíc vykazuje pozoruhodnou tažnost, která jí umožňuje deformovat se v tahu bez porušení. Díky této vlastnosti je ideálním materiálem pro součásti vystavené cyklickému zatížení, jako jsou klikové hřídele, ozubená kola a součásti zavěšení. Jeho schopnost pohlcovat nárazy a vibrace je obzvláště cenná v aplikacích, kde je rozhodující bezpečnost a spolehlivost.

Odolnost

Kromě mechanických vlastností má tvárná litina vynikající odolnost proti opotřebení a odvodu tepla. Díky těmto vlastnostem je vhodná pro použití při vysokých teplotách a abrazivních podmínkách. Kujná litina se například široce používá v automobilovém průmyslu pro výrobu součástí motorů, výfukových potrubí a brzdových komponentů.

Všestrannost

Všestrannost tvárné litiny se navíc vztahuje i na její obrobitelnost a svařitelnost. Lze ji snadno obrábět do složitých tvarů, což umožňuje složité konstrukce a přesnou výrobu. Tento materiál vykazuje také dobrou svařitelnost, což umožňuje výrobu velkých konstrukcí a opravy poškozených součástí.

Tvárná litina slévárny GIFF a.s.

Pokud jde o odlévací materiály, jen málokterý se může rovnat pozoruhodným vlastnostem a všestrannosti tvárné litiny. Slévárna GIFF a.s. tvárnou litinu odlévá v jakosti ČSN 42 23 05 ekv (GGG50). Pokud jde o tekutý kov, ten vyrábíme ve středofrekvenčních indukčních pecích EGES o kapacitě 2×6 tun

Mohlo by vás také zajímat:

Šedá litina