Šedá litina

Základní stavební jednotka průmyslového světa je šedá litina. Jedná se o materiál, který způsobil revoluci v mnoha odvětvích, od automobilového průmyslu a stavebnictví až po strojírenství. Šedá litina, proslulá svou pevností, vynikající obrobitelností, hospodárností a prokázala svou hodnotu v nesčetných aplikacích.

ČSN DIN EN 1561 DIN EN 1691 Rm min (MPa) HB max (Tvrdost dle Brinella)
42 2415 EN-GJL – 150 GG 15 150 180
42 2420 EN-GJL – 200 GG 20 200 220
42 2425 EN-GJL – 250 GG 25 250 240
Složení šedé litiny

Šedá litina se skládá především ze železa, uhlíku a křemíku, spolu se stopami dalších prvků, jako je mangan, síra a fosfor. Vysoký obsah uhlíku, který se obvykle pohybuje mezi 2 a 4 %, je příčinou charakteristické šedé barvy materiálu. Přítomnost křemíku, obvykle 1 až 3 %, podporuje tvorbu grafitových vloček v železné matrici.

Jak se tato litina vyrábí?

Výrobní proces šedé litiny zahrnuje tavení surovin v peci, po němž následuje přidání legujících prvků, je-li to nutné k dosažení požadovaných vlastností. Roztavená litina se poté nalije do forem a nechá se vychladnout a ztuhnout. Během tuhnutí se vytvoří grafitové vločky, které dávají šedé litině její charakteristický vzhled a vlastnosti.

Vlastnosti a výhody šedé litiny

Pevnost a odolnost

Díky své výjimečné pevnosti a odolnosti je šedá litina ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou konstrukční integritu. Její schopnost odolávat velkému zatížení, opotřebení a oděru ji činí neocenitelnou při výrobě součástí pro strojírenství a automobilový průmysl.

Dobrá obrobitelnost

Šedá litina je známá svou vynikající obrobitelností, což znamená, že ji lze snadno tvarovat a formovat do složitých geometrických tvarů. Tato vlastnost umožňuje nákladově efektivní výrobu složitých součástí s přesnými tolerancemi, což šetří čas a zdroje během výrobního procesu.

Tepelná vodivost

V případě aplikací, které vyžadují přenos tepla, je tato litina skvělou volbou díky své tepelné vodivosti. Běžně se používá při výrobě bloků motorů, hlav válců a dalších tepelně náročných součástí.

Tlumící schopnost

Grafitové vločky obsažené v šedé litině fungují jako vnitřní tlumiče, které pohlcují vibrace a snižují hladinu hluku. Tato jedinečná vlastnost z ní činí preferovaný materiál pro výrobu součástí v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, kde je snížení hluku a vibrací klíčové.

Využití šedé litiny

Šedá litina nachází díky svým výjimečným vlastnostem uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví. Mezi některé významné aplikace patří:

  • Automobilový průmysl: bloky motorů, hlavy válců, brzdové rotory a součásti zavěšení
  • Stroje a zařízení: rámy strojů, ozubených kol, řemenic a hydraulické součásti
  • Stavebnictví: poklopy šachet, potrubí a mostní součásti
  • Domácí a spotřební zboží: nádobí, sporáky a různé další předměty pro domácnost
Šedá litina ve slévárně GIFF a.s.

Šedá litina je impozantní materiál. Slévárna GIFF a.s. odlévá šedou litinu v jakostech ČSN 42 2415 až ČSN 42 2425 ekv. (GG15 až GG25).

Mohlo by vás také zajímat:

Tvárná litina