GIFF a.s. – tradice hutní výroby ve Frýdlantu nad Ostravicí

Současný způsob výroby odlitků slévárny GIFF a.s. udržuje tradici železáren, která se táhne po generace. Původně se při svém založení v roce 1618 soustředila na výrobu surového železa, od té doby se výrobní proces vyvíjel a postupem času vzkvétal. Stupňující se potřeba železných konstrukcí podnítila v roce 1832 vznik Vítkovických železáren, které fungovaly jako odnož vážených frýdlantských železáren.

Transformační fáze slévárny GIFF a.s.

Instalace dvou kuplových pecí v roce 1852 znamenala zásadní zlom ve vývoji železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tento zásadní pokrok přesměroval veškeré úsilí na rozsáhlou výrobu litinového zboží s důrazem na litinová kamna, která si získala širokou oblibu v celé Evropě.

V roce 1900 se cesta uzavřela, neboť ukončení výroby primárního železa ve Frýdlantu nad Ostravicí symbolizovalo ukončení provozu jeho druhé vysoké pece. Neutuchající poptávka po litinových předmětech, zejména kamnech, si vyžádala integraci moderních formovacích strojů.

 

Vývoj frýdlantských železáren: Od FERRUM ke GIFF a.s.

Významným zlomem byl rok 1913, kdy byla založena společnost na výrobu frýdlantského železářského zboží známá pod názvem FERRUM. Tato společnost si pronajala Frýdlantské železárny na dobu 50 let a fakticky uzavřela éru vlastnictví závodu pod arcibiskupskou správou. Po menší odmlce se společnost v roce 1990 znovu objevila pod názvem FERRUM po tom, co byla osamostatněna ze státního podniku OSTROJ Opava.

K poslední transformační fázi došlo 1 . září 2001, kdy firma převzala název GIFF a.s.

Současnost slévárny GIFF a.s.

Společnost GIFF a.s. je v současném prostředí samostatnou výrobní jednotkou, která se může pochlubit úctyhodnou roční produkcí přibližně 5 500 tun odlitků. Tyto odlitky pokrývají různorodou škálu hmotnostních kategorií od 2 do 100 kg a jsou vyráběny v nesčetných rozměrech až do 700 mm. Společnost pracuje s materiály, jako jsou ČSN EN GJL 150, ČSN EN GJL 200, ČSN EN GJL 250 (GG-15 až GG-25, přičemž GG-25 je přizpůsoben pro větší zakázky), včetně tvárné litiny ČSN EN GJS 500-7 (GGG-50).

 

Formovací linka HSP – 3D slévárny GIFF a.s.

Jádrem tohoto provozu je inovativní přístup k výrobě forem. Společnost využívá nejmodernější formovací linku – HSP – 3D, s formovacími rámy o rozměrech 850 x 850 x 200 mm pracující na principu profuku stlačeným vzduchem pomocí SEIATSU ventilů s následným dolisováním. Nově instalovaná linka HSP – 3D2 dále zvyšuje úroveň procesu a zajišťuje výrazný přínos pro zachycování fugitivních emisí. Tato špičková technologická linka se může pochlubit výrobní kapacitou 60 kompletních forem za hodinu. Proces formování probíhá do syntetické bentonitové směsi.

Vybavení slévárny GIFF a.s.

Elektrické indukční pece

Automatické formovací linky

Počítačově řízená příprava písků

Automatizované jádrové stroje

Manipulátor pro manipulaci s odlitky

Modernizována cídírna včetně odprášení a rekuperace

Opracování odlitků na CNC strojích

Laboratoř a kontrolní úsek kvality

Modelárna a CNC centrum