Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Zrušené technologie

V roce 2001 začala rozsáhlá rekonstrukce slévárny, při níž byly zrušeny některé technologie a nahrazeny novými, produktivnějšími.

1995 - Ukončení ručního formování na boční lodi slévárny a nahrazení bezrámovou formovací linkou DISAMATIC.

2000 - Mokrá technologie odprášení kuploven nahrazena suchými tkaninovými filtry.

2001 - Zrušena technologie formování na strojích Foromat a Retomat.

2004 - Zrušeno tavení litiny v kupolové peci - nahrazeno středofrekvenční indukční tavírnou.

          - Odstaveno odprášení kuploven.

          - Odstavení udržovací pece PIKS 12.

          - Vyřazen poruchový mísič formovací směsí STOTZ a nahrazen vířivým mísičem TECHNICAL.

2006 - Demontována technologie odprášení kuploven.

2007 - Demontovány kupolové pece.

          - Zrušena výroba na formovací lince DISAMATIC.

2008 - Kompletně ukončena technologie filtrace odsávaného vzduchu mokrou cestou.

2010 - Zrušení technologie tryskání odlitků na bubnových tryskačích, komorovém tryskači a stolovém tryskači.2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila agentura pro internetová marketing Lithness, spol. s r. o.
Content Management System - Lithness CMS