Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Sortiment odlitků

Odlitky pro strojírenství

Strojírenská výroba byla dříve oborem, do kterého směřovala většina produkce slévárny. Poklesem produkce strojíren v devadesátých letech se objem dodávaných odlitků snížil a teprve v posledních dvou letech se trh s těmito odlitky opět oživuje. Jako příklad uvádíme odlitky pro PCC MORAVA-CHEM s.r.o., SIGMA PUMPY Hranice s.r.o..


Schéma Vtokové mříže pro dvorní vpusti třídy A 30 a B 125
včetně kalových košů

Odlitky pro elektrotechniku

Odlitky pro elektrotechnický průmysl patří ke stěžejnímu sortimentu vyráběné litiny. Jde převážně o odlitky pro SIEMENS Elektromotory s.r.o., u kterých je kladen velký důraz na kvalitu povrchů, dokonalou povrchovou ochranu a jakost litiny. Opracování zajišťujeme na dvou CNC karuselích DOOSAN a frézce MCV 1000 QUICK od firmy KOVOSVIT MAS.

Měření a kontrolu provádíme na špičkovém přístroji Crysta Apex od firmy Mitutoyo.Stavební litina

GIFF a.s. ve spolupráci s firmou KASI Pardubice, spol. s r.o. dodává jediný ucelený systém kanálové litiny v ČR dle ČSN EN 124.

Šachtové poklopy pro vstupní šachty třídy A 15, B 125 a D 400

Vtokové mříže pro uliční a dvorní vpusti třídy A 15, B 125, C 250 a D 400 včetně kalových košů.


Norma ČSN EN 124

Norma předepisuje konstrukční zásady, které zajišťují vysokou kvalitu, dlouhou životnost a výborné uživatelské vlastnosti výrobků. Tyto zásady, které musí výrobci dodržovat, vycházejí z praxe získané při dlouholetém používání v zemích EU.


Mezi tyto předpisy patří:

 • zajištění víka v rámu proti vyskočení
 • zajištění kvality dosedacích ploch víka a rámu
 • dodržení minimálních rozměrů pro bezpečný a pohodlný slez
 • výplně poklopů a rámů jsou vyráběny z betonových směsí tř. B 45 odolných proti mrazu a soli (označení Begu)

   


  Nabízené šachtové poklopy normy ČSN EN 124 jsou dle účelu použití rozděleny do jednotlivých tříd zatížení takto:

 • A 15 - provozní plochy, které mohou být používány výhradně chodci nebo cyklisty a plochy těmto podobné, např. zatravněné
 • B 125 - chodníky, pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily
 • C 250 - platí pouze pro mříže vestavěné v bezprostřední blízkosti obrubníků, zasahující max. 0,5 m do jízdní dráhy a 0,2 m do chodníku
 • D 400 - jízdní pruhy silnic (včetně pěších zón), parkovací plochy a srovnatelné zpevněné provozní plochy

  Číslice za písmenem označující jednotlivé třídy představuje zkušební sílu v kN, které jsou poklopy podrobovány při zkouškách pevnosti v tlaku. Skutečné zatížení v praxi pak představuje zhruba 1/4 této hodnoty.  Pro zkrášlení Vašeho města - systém individuálních motivů

 • Odlitky pro SIGMA PUMPY Hranice s.r.o.

  Odlitky pro SIGMA PUMPY Hranice s.r.o.
  Odlitky pro PCC MORAVA-CHEM s.r.o.

  Odlitky pro PCC MORAVA-CHEM s.r.o.
  Odlitky pro SIEMENS Elektromotory s.r.o.

  Odlitky pro SIEMENS Elektromotory s.r.o.
  Šachtové poklopy, uliční a dvorní vpusti třídy

  Šachtové poklopy, uliční a dvorní vpusti třídy
  Další druhy odlitků

  Další druhy odlitků
  2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořila agentura pro internetová marketing Lithness, spol. s r. o.
  Content Management System - Lithness CMS