Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Šachtové poklopy třídy A 15

Norma ČSN EN 124

Norma předepisuje konstrukční zásady, které zajišťují vysokou kvalitu, dlouhou životnost a výborné uživatelské vlastnosti výrobků. Tyto zásady, které musí výrobci dodržovat, vycházejí z praxe získané při dlouholetém používání v zemích EU.

Mezi tyto předpisy patří:

 • zajištění víka v rámu proti vyskočení
 • zajištění kvality dosedacích ploch víka a rámu
 • dodržení minimálních rozměrů pro bezpečný a pohodlný slez
 • výplně poklopů a rámů jsou vyráběny z betonových směsí tř. B 45 odolných proti mrazu a soli (označení Begu)

  Nabízené šachtové poklopy normy ČSN EN 124 jsou dle účelu použití rozděleny do jednotlivých tříd zatížení takto:

 • A 15
  - provozní plochy, které mohou být používány výhradně chodci nebo cyklisty a plochy těmto podobné, např. zatravněné
 • B 125 - chodníky, pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily
 • C 250 - platí pouze pro mříže vestavěné v bezprostřední blízkosti obrubníků, zasahující max. 0,5m do jízdní dráhy a 0,2m do chodníku
 • D 400 - jízdní pruhy silnic (rovněž i pěší zóny), parkovací plochy a srovnatelné zpevněné provozní plochy

  Číslice za písmenem označující jednotlivé třídy představuje zkušební sílu v kN, které jsou poklopy podrobovány při zkouškách pevnosti v tlaku. Skutečné zatížení v praxi pak představuje zhruba 1/4 této hodnoty.  Pro zkrášlení Vašeho města - systém individuálních motivů

 • 2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
  Vytvořila agentura pro internetová marketing Lithness, spol. s r. o.
  Content Management System - Lithness CMS