Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Profil firmy

Tradice hutní výroby ve Frýdlantu nad Ostravicí

Výroba odlitků v dnešní podobě navazuje na dlouholetou tradici železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jejich založení je datováno do roku 1618. V době založení převažovala výroba surového železa, během let se výroba zdokonalila a rozšířila. Stoupající poptávka po železných konstrukcích dala v roce 1832 vzniknout Vítkovickým železárnám - pobočnému závodu ve správě frýdlantských železáren.

Důležitým bodem ve vývoji bylo postavení dvou kupolových pecí v roce 1852, které změnily orientaci na hromadnou výrobu litinového zboží, především litinových kamen, kterými Frýdlant nad Ostravicí zásoboval země v celé Evropě.

V roce 1900 je zastavením druhé vysoké pece ukončena hutní prvovýroba železa ve Frýdlantu nad Ostravicí vůbec. Vysoká poptávka po litinovém zboží, hlavně po kamnech, vyvolala potřebu zavedení formovacích strojů.

V roce 1913 byla založena Frýdlantská akciová společnost pro výrobu železného zboží - FERRUM, která si pronajala Frýdlantské železárny na dobu 50 let, čímž končí období arcibiskupského vlastnictví závodu.

K názvu FERRUM se podnik znovu vrátil v roce 1990 po svém osamostatnění ze státního podniku OSTROJ Opava.

Od 1. 9. 2001 nese firma název GIFF a.s..


Současnost

Dnes je GIFF a.s. samostatná výrobní jednotka. Měsíčně produkuje cca 1 000 tun odlitků. Odlitky jsou vyráběny v různých hmotnostních kategoriích (2 - 100 kg), v různých rozměrech (až do 700 mm) a materiálech ČSN EN GJL 150, ČSN EN GJL 200, ČSN EN GJL 250 (GG-15 až GG-25, z toho GG-25 jen pro větší zakázky), dále pak tvárnou litinu ČSN EN GJS 500-7 (GGG-50). Výroba forem je zajištěna moderní formovací linkou HSP – 3D s formovacími rámy o rozměrech 850 x 850 x 200 mm pracující na principu profuku stlačeným vzduchem pomocí SEIATSU ventilů s následným dolisováním a nově postavenou bezrámovou formovací linkou FBO 4. Jedná se o bezrámový způsob výroby forem o rozměrech 700 x 600 x 180 – 250 mm. Formování probíhá do syntetické bentonitové směsi.

K vybavení slévárny patří vlastní pískové hospodářství, jádrovna, dvě elektrické indukční středofrekvenční pece INDUCTOTHERM ELPHIAC o kapacitě 5 tun, dvě elektrické indukční středofrekvenční pece EGES o kapacitě 6 tun, finální úprava odlitků (tryskání, broušení, barvení, balení), moderní centrum pro kompletní opracování odlitků včetně měření, a expedice. Slévárna má svou technologickou přípravu výroby, kde je schopna zpracovat technologický postup jak na podkladě dodaného technického výkresu, tak z dovezeného odlitku a to nejmodernějšími metodami. Součástí slévárny je modelárna, kde jsou vyráběny všechny druhy modelových zařízení z klasických materiálů (dřevo, kov, pryskyřice) jak pro vlastní potřebu, tak i pro externí odběratele. Nyní opracováváme odlitky a modelová zařízení na CNC obráběcích strojích.


Společnost je certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2016, platnost 14.01.2022.


   

Historie - 1949

Historie - 1949
Instalace odprášení kupolových pecí 1999

Instalace odprášení kupolových pecí 1999
Formovací linka HSP 3D -  r. 2002

Formovací linka HSP 3D - r. 2002
El. tavící pece Inductotherm

El. tavící pece Inductotherm
Formovací linka FBO 4 - r. 2007

Formovací linka FBO 4 - r. 2007
2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila agentura pro internetová marketing Lithness, spol. s r. o.
Content Management System - Lithness CMS