Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Výběrové řízení

26. března 2014

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPI

 1. Firma: GIFF a.s.
  Sídlo: Slévárenská 272, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
  IČ: 25843371

  Zrušuje výběrové řízení na Dodávku modelářské frézy CNC 5-osé vyhlášené dne 7.3.2014 pod značkou OV443899-140307

  a

  Vyhlašuje výběrové řízení na Dodávku modelářské frézy CNC 3-osé

  (1 x CNC 3-osé vertikální frézovací centrum - vhodné pro výrobu kovových jaderníků, modelů a nástrojů; rozměr upínacího stolu min. 1100 x 800 mm; pojezd: x = 1000 mm, y = 850 mm, z = 500 mm; otáčky vřetene: minimálně 18 000 ot./min.; rychloposuv X=40; Y=40; Z=30 m/min.; opakovaná přesnost najetí 0,008 mm; výměna nástrojů minimálně 30 ks v zásobníku; automatický mazací systém; profuk vřetene při výměně nástroje; výkon vřetene minimálně 18 kW; chlazení vřetene vnější nízkotlaké a vnitřní vysokotlaké min. tlak 20 BAR; nástrojová laserová a obrobková rádiová sonda; postprocesor; provedení všech zařízení podle evropských norem.)

 2. Předpokládaná hodnota zakázky: 5.000.000,- Kč nebo 180.000,- EUR. Rozhodný kurz je kurz vyhlášený ČNB poslední den přijmu nabídek.
 3. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
 4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:

  Adresa:                       RPIC Pce s.r.o., Nová 306, 530 09  Pardubice

  Kontaktní osoba:        Ing. Vojtěch Černík

  E- mail:                       vojtech.cernik@rpicpce.cz

  Tel.:                            466 415 687, 604 318 285

  Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

 5. Nabídky budou předkládány v českém jazyce.
 6. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 21. dubna 2014 ve 14:00.
 7. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
 8. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
 9. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila agentura pro internetová marketing Lithness, spol. s r. o.
Content Management System - Lithness CMS