Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Uzavírka žel. přejezdu ve Frýdlantu n.O.

11. června 2013

Uzavírka železničního přejezdu na silnici č. III/48425 - ul. Hlavní bude probíhat od 30.6.2013, 7.00 hod. do 13.7.2013, 18.00 hod.

  • objízdná trasa ve směru od obcí Ostravice a Čeladná bude vedena po silnici III/48425 přes Novou Dědinu - ul. Žižkova a před uzavřeným železničním přejezdem bude odkloněna vlevo na ul. Okružní a dále pak po silnici III/48314 ul. Hukvaldská na mimoúrovňovou komunikaci Frýdlant nad Ostravicí

  • po dobu rekonstrukce železničního přejezdu na ul. Hlavní - silnici III/48425 bude dočasná změna přednosti v jízdě na křižovatce ulic Hlavní a Poštovní, z důvodu zajištění plynulého provozu

  • na celé místní komunikaci ul. Poštovní bude po dobu rekonstrukce obou železničních přejezdů oboustranně umístěno přechodné dopravní značení B28 "zákaz zastavení" s dodatkovou tabulkou E13 "mimo BUS"

  • po dobu výluky bude parkoviště před budovou ČD sloužit výhradně pro náhradní autobusovou dopravu ČD

  • autobusová doprava ze zastávky "u Normy" - spoje č. 860341, 860342, 860344 do Janovic, Palkovic - Lhotky, Janovice - Raškovic bude přemístěna na zastávku "u pošty" na ul. Poštovní

Uzavírka železničního přejezdu na místní komunikaci I. třídy č. 5a ul. Okružní bude probíhat do 14.7.2013, 7.00 hod. do 20.7.2013, 18.00 hod.

 

2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila agentura pro internetová marketing Lithness, spol. s r. o.
Content Management System - Lithness CMS