Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Dotace z EU

rozvoj logo ESF,EU,OPLZZ

OBSAHVzdělávání zaměstnanců pro zvýšení profesních dovedností a adaptability

Projektu se budou účastnit zaměstnanci společnosti GIFF a. s. Zaměstnanci absolvují komplexní vzdělávací program, ve kterém jsou zařazeny vzdělávací aktivity z oblasti IT dovedností, jazykových dovedností – anglický jazyk a měkkých dovedností.

Projektové cíle jsou zaměřeny na zvýšení kvalifikace, odbornosti a adaptability zaměstnanců.


 • Registrační číslo projektu:
  CZ.1.04/1.1.02/35.01468
 • Název projektu:
  Vzdělávání zaměstnanců GIFF a.s. pro zvýšení jejich profesních dovedností a adaptability
 • Doba trvání projektu:
  15. prosince 2010 až 14. prosince 2012
 • Celkové náklady projektu:
  4 176 256 Kč

na začátek ]


Realizované projekty spolufinancované z Evropské Unie


Informační systém

Komplexní ERP podnikový informační systém firmy KARAT, který využívá technologii Client/Server. Jedná se o komplexní řešení skládající se z účetnictví, ekonomického, obchodního, výrobního, skladového modulu.

na začátek ]

Středofrekvenční tavírna

Pro navýšení produkce tekutého kovu je tavírna rozšířena o elektrické indukční středofrekvenční pece EGES o kapacitě 2x 6tun.
Tavicí pece EGES
Tavicí pece EGES
na začátek ]

Licí zařízení

Pro zajištění kontinuálního lití byly k formovacím linkám instalovány licí zařízení.
Licí zařízení
na začátek ]

Manipulátor a lámač

Zařízení od firmy CLANSMAN DYNAMICS umožňuje rychlou manipulaci s těžkými odlitky a snadné ulamování vtokové soustavy.
Manipulátor clansman
Manipulátor clansman
na začátek ]

Odprášení cídírny

Technologie od firmy CIPRES FILTR Brno s.r.o zajistila snížení podílu pevných částic v prostorách cídírny a celkově snížila zátěž na životní prostředí.
Odprášení cídírny, CIPRES
Odprášení cídírny, CIPRES
na začátek ]

Jádrový stroj Roper R40

Rozšířili jsme jádrovnu o stroj Röper 40 s objemem vstřelování jádrové směsi do 40 litrů. Röper 40 je určen pro výrobu velkých obvodových jader štítů elektromotorů a jader jim podobných.
Jádrový stroj Roper R40
Jádrový stroj Roper R40
na začátek ]

Kontinuální mísič od IMF

Jádrová směs se připravuje na kontinuálním mísiči T36/3 od firmy IMF Itálie vybaveném technologií RESOL s vytvrzováním pomocí CO2.
Kontinuální mísič T36/3 od IMF
na začátek ]

Likvidace těkavých látek

Instalací zařízení SWINGTHERM S-2.5 od firmy ELCOM EKOTECHNIKA s.r.o. pro katalytickou oxidaci těkavých látek se zajistilo splnění zákonných norem a ochrana životního prostředí.
Likvidace těkavých látek
Likvidace těkavých látek
na začátek ]

Logistické propojení

Instalací vibračních žlabových dopravníků došlo k zajištění kontinuálního výrobního toku.
na začátek ]

Chladící technologie

Pro chlazení odlitků na teplotu vhodnou k tryskání jsme vybudovali novou chladící halu. Chladící technologie je dimenzována k uchlazení denní produkce obou formovacích linek.
Chladicí hala
Chladicí hala
na začátek ]

Tryskací zařízení

Bubnové, komorové a stolové tryskače byly nahrazeny novou moderní technologií tryskání odlitků na pásovém tryskacím zařízení KONRAD RUMP, který je opatřen vlastní filtrační jednotkou.
Tryskací zařízení KONRAD RUMP
na začátek ]

Lámací kleště HOLMATRO

K ulamování vtokových soustav odlitků vyrobených z tvárné litiny byly pořízeny dvě soupravy lámacích kleští HOLMATRO pracující na principu vtlačování klínu mezi čelisti nástroje.
Lámací kleště HALMATRO
na začátek ]

Vysokozdvižný vozík

K přepravě tekutého kovu využíváme moderní vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH DFG 430s, který je vybaven demontovatelnou hydraulickou otočí s integrovaným bočním posuvem a s váhovým systémem.
Vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH
na začátek ]

Obráběcí CNC stroje

Finální opracování odlitků probíhá na nových obráběcích CNC strojích HONOR SEIKI a AKIRA SEIKI.
CNC obráběcí stroj SEIKI
na začátek ]

Logistické propojení – dopravníky ROX

Přeprava odlitků z formovací linky do chladící technologie a tryskacího zařízení probíhá pomocí rezonančních žlabových dopravníků od firmy ROX.
na začátek ]

Logistické propojení – dopravníky
Logistické propojení – dopravníky

Brusky CICLOPE

K apretaci odlitků využíváme 3 nové stojanové dvoukotoučové brusky CICLOPE.
Stojanové dvoukotoučové brusky CICLOPE
na začátek ]

Modelářská fréza VDC 1750 hs

Portálové obráběcí centrum pro přesné rychlostní frézování (3 osy). Rozměry pracovního stolu 1600 x 1000 mm s nosností 3 tuny.
Modelářská fréza VDC 1750 hs
Modelářská fréza VDC 1750 hs
na začátek ]

AKIRA SEIKI HV5,5A HH

Dokončovací fréza AKIRA SEIKI HV5,5A HH. Pojezdy os X/Y/Z 1350/640/660 mm. Fréza je vybavena obrobkovou sondou HAIMER, nástrojová sondou RENISHAW.
CNC AKIRA SEIKI HV5,5A HH
na začátek ]

Jádrový stroj LAEMPE s pračkou plynů

Jádrový vstřelovací stroj LAEMPE s vyvíječem aminů. Jde o efektivní automatickou výrobu jader v neohřívaných jadernících pro vytvrzení plynem jako např. CO2, Cold-Box, MeF a SO2. Jaderníky mohou být děleny vertikálně, horizontálně i kombinované. Objem vstřelovací hlavy je 20 litrů. O záchyt terciálních aminů vznikajících při výrobě jader se stará pračka plynů AEF100.
Jádrový stroj LAEMPE
na začátek ]

Elektrické vysokozdvižné vozíky

Elektrické vysokozdvižné vozíky CLARK GEX16 s nosností 1600 kg, pohon trakčními bateriemi
Elektrické vysokozdvižné vozík CLARK
Elektrické vysokozdvižné vozík CLARK
na začátek ]

Brousící automat KOYAMA

Automatické čistící a cídící zařízení KOYAMA.
Brousící automat KOYAMA
na začátek ]

eu kasi2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila agentura pro internetová marketing Lithness, spol. s r. o.
Content Management System - Lithness CMS