Česky    |    Deutsch    |    English
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Profil firmy

Tradice hutní výroby ve Frýdlantu nad Ostravicí

Výroba odlitků v dnešní podobě navazuje na dlouholetou tradici železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jejich založení je datováno do roku 1618. V době založení převažovala výroba surového železa, během let se výroba zdokonalila a rozšířila. Stoupající poptávka po železných konstrukcích dala v roce 1832 vzniknout Vítkovickým železárnám - pobočnému závodu ve správě frýdlantských železáren.

Důležitým bodem ve vývoji bylo postavení dvou kupolových pecí v roce 1852, které změnily orientaci na hromadnou výrobu litinového zboží, především litinových kamen, kterými Frýdlant nad Ostravicí zásoboval země v celé Evropě.

V roce 1900 je zastavením druhé vysoké pece ukončena hutní prvovýroba železa ve Frýdlantu nad Ostravicí vůbec. Vysoká poptávka po litinovém zboží, hlavně po kamnech, vyvolala potřebu zavedení formovacích strojů.

V roce 1913 byla založena Frýdlantská akciová společnost pro výrobu železného zboží - FERRUM, která si pronajala Frýdlantské železárny na dobu 50 let, čímž končí období arcibiskupského vlastnictví závodu.

K názvu FERRUM se podnik znovu vrátil v roce 1990 po svém osamostatnění ze státního podniku OSTROJ Opava.

Od 1. 9. 2001 nese firma název GIFF a.s..


Současnost

Dnes je GIFF a.s. samostatná výrobní jednotka. Měsíčně produkuje cca 1 000 tun odlitků. Odlitky jsou vyráběny v různých hmotnostních kategoriích (2 - 100 kg), v různých rozměrech (až do 700 mm) a materiálech ČSN 42 24 15, 42 24 20, 42 24 25 (GG 15, GG 20, GG 25), ČSN  42 23 05 (GGG 50). Výroba forem je zajištěna moderní formovací linkou HSP – 3D s formovacími rámy o rozměrech 850 x 850 x 200 mm pracující na principu profuku stlačeným vzduchem pomocí SEIATSU ventilů s následným dolisováním a nově postavenou bezrámovou formovací linkou FBO 4. Jedná se o bezrámový způsob výroby forem o rozměrech 700 x 600 x 180 – 250 mm. Formování probíhá do syntetické bentonitové směsi.

K vybavení slévárny patří vlastní pískové hospodářství, jádrovna, dvě elektrické indukční středofrekvenční pece INDUCTOTHERM ELPHIAC o kapacitě 5 tun, dvě elektrické indukční středofrekvenční pece EGES o kapacitě 6 tun, finální úprava odlitků (tryskání, broušení, barvení, balení), moderní centrum pro kompletní opracování odlitků včetně měření, a expedice. Slévárna má svou technologickou přípravu výroby, kde je schopna zpracovat technologický postup jak na podkladě dodaného technického výkresu, tak z dovezeného odlitku a to nejmodernějšími metodami. Součástí slévárny je modelárna, kde jsou vyráběny všechny druhy modelových zařízení z klasických materiálů (dřevo, kov, pryskyřice) jak pro vlastní potřebu, tak i pro externí odběratele. Nyní opracováváme odlitky a modelová zařízení na CNC obráběcích strojích.


Společnost je certifikována podle ISO 9001:2016, platnost 14.01.2022.


   

Historie - 1949

Historie - 1949
Instalace odprášení kupolových pecí 1999

Instalace odprášení kupolových pecí 1999
Formovací linka HSP 3D -  r. 2002

Formovací linka HSP 3D - r. 2002
El. tavící pece Inductotherm

El. tavící pece Inductotherm
Formovací linka FBO 4 - r. 2007

Formovací linka FBO 4 - r. 2007
2008 © Giff, a.s. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořila agentura pro internetový marketing Lithness, spol. s r. o.
Content Management System - Lithness CMS